Kârisine kitap sualleri Hülya Küçük

Hülya Küçük
Hülya Küçük

Hülya Küçük, Konya Necmeddin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde profesör olarak görev yapıyor. Evli olan Hülya Küçük, Arapça, İngilizce, Flemenkçe ve orta derecede Farsça bilmekte.

1978’de Erzurum Kız Lisesi’nden, 1983 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1994’de Hollanda Leiden Üniversitesi İslamoloji Bölümünden yüksek lisans, aynı üniversitenin Türkoloji Bölümünde 2001’de doktorasını tamamladı. Şu an Konya Necmeddin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde profesör olarak görev yapıyor. Tasavvuf tarihi ve 1918-1930 arası Türk tarihiyle ilgili araştırmaları, Kurtuluş Savaşında Bektaşiler, İstanbul, 2003; Sultân Veled ve Maarif’i, İstanbul, 2005; Ana Hatlarıyla Tasavvuf Tarihine Giriş, İstanbul, 2015; Tasavvufa Giriş, İstanbul, 2015, Küpten Sızan Sırlar İntihaname-i Sultan Veled, İstanbul, 2010 şeklindeki şahsî neşirleri var. Ayrıca Tercüme-i İntihaname-i Sultan Veled, Trc. İ.H. Eroğlu, Haz. Hülya Küçük, Konya, 2012; Hz. Şems’ten Hz. Mevlânâ’ya, Hz. İbnü’l-Arabî’den Kadın Velîlere Uzatılmış Yol, İstanbul, 2016 ve Tasavvuf ve Tıb. Selim Kalbin Fizyolojisi (Zeynep Arzu Yegin’le birlikte), İstanbul, 2016 adlı ortak çalışmaları mevcut. Evli olan Hülya Küçük, Arapça, İngilizce, Flemenkçe ve orta derecede Farsça bilmekte.

Yakın zamanda ruh, gönül ve zihin dünyanızda müspet tesir icra eden bir kitap adı lütfeder misiniz?

20 yıl önce okuduğum Avrupa’nın Üzerine Doğan İslam Güneşi (Sigrid Hunke) ve Amak-ı Hayal’in (Filibeli Ahmed Hilmi) seviyesinde beni etkileyen bir kitap olmadı. Yine de birkaç yıl önce okuduğum Mustafa Kara’nın Tekkeler ve Zaviyeler kitabı ile Dervişin Hayatı Sufinin Kelamı adlı kitabını da etkileyici olarak niteleyebilirim

Sizde bu tesiri var eden âmil nedir?

Bu kitapların İslam kültürünü, mirasını ve düşünce tarihimizi çok güzel tanıtıyor olmalarını diyebilirim.

“Bu eseri mutlaka okumalısınız” diyerek etrafınıza tavsiye ediyor musunuz?

Öğrencilerime evet. Ama herkese değil. Çünkü herkes anlamaz.

Sizin için mânâlı kitapların ferdi okuma dışında cemiyet halinde okunmasını faydalı buluyor musunuz?

Evet, grup halinde okuyup tartışmak kitabı daha güzel ve derinlemesine anlamamıza yardımcı olur. Birimizin göremediği bir nükteyi, diğeri görüp dikkatimizi çekebilir.

Kendi kimliğinizi bir kitap ya da müellifle adlandırıyor musunuz?

Hayır, kendimi o kadar aynîleştirdiğim bir müellif olmadı. Ama asırlar geçtiği halde, yazdıkları değerini kaybetmeyen Türk-İslam klasiklerinin büyük bir çoğunluğuna hayranım.

Kitap okurken eserde tercih edilen dil sizin tercihinizi etkiliyor mu?

Tabii ki… Dil ve üslûb, çekip sürüklemeli peşinden. Okurken zorlanıyorsam, kitabı yarım bırakmak da hoşuma gitmediği için “hızlı okuma” tekniğiyle okuyup bir an önce elimden atma çabası içine girerim.

Kitap alırken kitabın isim, kapak, kâğıt gibi şekli size tesir ediyor mu?

Etkiliyor tabii… Ama tek başına değil. Müellif / yazar önce gelir.

Kitabı neşreden yayınevi sizin için mühim mi?

Yazarı tanıyor ve konu merak alanımdaysa, neşreden yayınevine hiç bakmam. Yazarı tanımıyor ama konuya merakım varsa, yayınevine bakar, ciddiyet ve güvenilir bilgi olup olmadığına karar vermeye çalışırım.