Mustafa Kemal Paşa: İş Bankası CHP’nin değil milletindir

Devlet Arşivlerinde yer alan belgeler milletin malı İş Bankası’nın paralarının CHP’ye aktarıldığını gösteriyor.
Devlet Arşivlerinde yer alan belgeler milletin malı İş Bankası’nın paralarının CHP’ye aktarıldığını gösteriyor.

Bu belgenin yanı sıra Devlet Arşivlerindeki belgeler incelendiğinde resmi vasiyete de uyulmadığı, paraların CHP’ye aktarıldığı görülür. Hem de TL’nin altın olduğu devirlerde çok büyük paralar CHP Genel Merkezinin kasasına girmiş.

Mustafa Kemal Paşa’nın ‘Söylev ve demeçleri’ adlı üç ciltlik bir kitap var. Burada tüm söz ve görüşleri yer almıyor. İşlerine gelenler konulmuş, gelmeyenler ise sansürlenmiş. Devlet Arşivlerinde “Atatürk’ten tevarüs eden hisse senetleri” başlıklı 63 belge yer alıyor. Bunların bir bölümü kamuoyunca bilinen şeyler. Ancak sansürlenen, yağmalanan ve Devlet Arşivlerinde yer alan belgelerin hepsi derli toplu olarak incelendiğinde ilginç neticeler ortaya çıkıyor.

Mustafa Kemal Paşa’nın özellikle son birkaç yılda çeşitli konulardaki görüşleri Çankaya’da görevlilerce filigranlı kâğıtlara aktarılmış, kendisine okunmuş, imza atmış. Bu şekilde binlerce orijinal belge mevcut. Devlet arşivinde herkesin erişimine açık olması gereken bu vesikalar ne yazık ki talan edilmiş ve elden ele dolaşmaktadır. Bunlardan biri de İş Bankası’nın akıbeti ile ilgilidir. Gelin önce belgeyi okuyalım sonrada tahlilini yapalım:

‘İş Bankası Hint Müslümanlarının Parasıyla Kuruldu’

İş Bankası Hint Müslümanlarının parasıyla kuruldu
İş Bankası Hint Müslümanlarının parasıyla kuruldu

“Ata gittikçe hissizleşmekte, yürüme zorluğu ve iştahsızlık çekmekte idi. Mart ayında ziyaretine gittiğimde, masasında notlarını karıştırıyordu. Selam verip yanına çağırmasını sessizce bekledim. Otur dedi. Çocuk çok zayıf düştüm. Günlerdir istediğim, yapamadığım işleri düşünüyorum. Miras meselesi çok mühimdir. Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu ve CHP’ye bankanın hisselerinden vermek istiyorum. Fakat CHP’ye bırakacağım hisseyi bir yere oturtamıyorum. İleride bir Genel Başkan olur da hisseleri amacı dışında kullanırsa o zaman bu halkın parası, yatırımı heba olur diye endişeliyim. Bu hissenin hazinede olması uygundur. Diğer taraftan CHP benim çocuğum gibi, halkın partisi, bu halk kurdu, çok emek verdik.

  • Öte yandan kurulmasında sadece halkımızın alın teri değil, Hindistan’dan Hintli dostlarımızın katkıda bulunduğu bankanın kamuya ait olması gereklidir. Nihayetinde bu yüce halk için değerli Hint dostlarımızın yardımı bizim omuzlarımızdaki sorumluluktur.

Bugüne kadar CHP namına olan hisselerin gelirlerinin Türk Tarih Kurum ve Türk Dil Kurumu’na aktarıldığı söyleniyordu.
Bugüne kadar CHP namına olan hisselerin gelirlerinin Türk Tarih Kurum ve Türk Dil Kurumu’na aktarıldığı söyleniyordu.

Bu hisselerin doğru şekilde yönetilmesi elzemdir, şarttır. İleride doğabilecek sorunları şimdiden görüp, ona göre tedbirler almak zorunluluğu olmuştur. Bu üzerimizde ağır bir yüktür. Doğru yönetimin iş başında olması, denetlenebilir olması en önemlisi bu millete layık bir şekilde idare edilmesi şarttır.

Onun içindir ki CHP’ye hisse konusu ileride çok büyük sorunlara neden olacak gibi durmaktadır. Kısa vadede yönetimi ehil ellere bırakacak durumda önümüzde pek fazla seçenek olmadığı aşikârdır.

Terki diyar etmeden, bu milletin hakkını koruyacak, gelecek nesillere ulaştıracak bir seçim yapmak durumundayım. Nihayetinde hazinede mi yoksa partide mi olsun, neticelendirmek için zorlanıyorum. Onun için çocuk, onun için dedi.”

Belgenin metni böyle. Muhtevasında nelerden söz ediyor?

‘CHP'ye Bırakacağım Hisseyi Bir Yere Oturtamıyorum’

Devlet Arşivlerinde yer alan belgeler milletin malı İş Bankası’nın paralarının CHP’ye aktarıldığını gösteriyor. İşte o belgeler:
Devlet Arşivlerinde yer alan belgeler milletin malı İş Bankası’nın paralarının CHP’ye aktarıldığını gösteriyor. İşte o belgeler:

Görüleceği üzere bunlar İş Bankası’nın sermayesinin kaynağı ve geleceği ile ilgili mühim bilgiler.

1 - “Hindistan’dan Hintli dostlarımızın katkıda bulunduğu bankanın kamuya ait olması gereklidir. Nihayetinde bu yüce halk için değerli Hint dostlarımızın yardımı bizim omuzlarımızdaki sorumluluktur” cümlelerinde bankanın sermayesinin İngiliz zulmünde inleyen Hintli Müslümanların tüm imkansızlıklarına rağmen Millî Mücadele için gönderdikleri yardım paraları olduğunun açık delilidir. Bu nedenle İş Bankası’nın CHP ile alakası yoktur.

2 - “Miras meselesi çok mühimdir. Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu ve CHP’ye bankanın hisselerinden vermek istiyorum. Fakat CHP’ye bırakacağım hisseyi bir yere oturtamıyorum” cümlesinde mirasının TTK, TDK ve CHP’ye bırakmak istediği ancak CHP konusunda endişeleri olduğu ortadadır. Bu endişenin haklı olduğu da ortadadır.

3 - “İleride doğabilecek sorunları şimdiden görüp, ona göre tedbirler almak zorunluluğu olmuştur. Bu üzerimizde ağır bir yüktür. Doğru yönetim iş başında olması, denetlenebilir olması en önemlisi bu millete layık bir şekilde idare edilmesi şarttır” cümlelerindeki tedbir almak gerekliliği ayan beyan rotadadır. Bunun yegâne yolunun da bankanın milletin hazinesine ait olması gerektiğidir.

4 - “Onun içindir ki CHP’ye hisse konusu ileride çok büyük sorunlara neden olacak gibi durmaktadır. Kısa vadede yönetimi ehil ellere bırakacak durumda önümüzde pek fazla seçenek olmadığı aşikârdır” sözlerindeki hakikat ortadadır. Hintli Müslümanların parasıyla kurulmuş bir bankanın milletin malı olmak yerine bir siyasi partinin tasarrufunda olması büyük sorun olmuş ve olmaya devam etmektedir.

Bu belgenin yanı sıra Devlet Arşivlerindeki belgeler incelendiğinde resmi vasiyete de uyulmadığı, paraların CHP’ye aktarıldığı görülür. Hem de TL’nin altın olduğu devirlerde çok büyük paralar CHP Genel Merkezinin kasasına girmiş.

Atatürkçü geçinen CHP’nin yapması gereken şey ise ivedi olarak milletin malını millete iade etmektir. Ancak neredeyse bir asırdır bunu yapmayan CHP’nin bugün bunu yapması namümkündür. Bu yüzdendir ki, TBMM’nin ivedi olarak hukukî düzenleme yapması şart.