Suriye Bir İç Savaşın Anatomisi

Adam Baczko-Gilles Dorronsoro-Arthur Quesnay, Suriye Bir İç Savaşın Anatomisi, Çev. Ayşe Meral, İletişim Yayınları
Adam Baczko-Gilles Dorronsoro-Arthur Quesnay, Suriye Bir İç Savaşın Anatomisi, Çev. Ayşe Meral, İletişim Yayınları

2011’den beri Suriye’de durulmayan sular rejimin şiddeti, birkaç ay içinde demokratikleşme talebinde ısrar edenleri silahlanmaya, Özgür Suriye Ordusu içinde el yordamıyla kurulan birliklerde yer almaya ve kendi kurumları olan bir karşı-toplum oluşturmaya sevk etti. Akabinde bölgede faaliyet göstermeye başlayan PYD, DEAŞ gibi örgütlere büyük devletlerin de müdahalesi eklenince coğrafya iyiden iyiye kargaşaya döndü. Baczko, Dorronsoro ve Quesnay’in ortak çalışması, iç savaşın ilk evresinde Suriye içinde ve komşu ülkelerde yapılmış görüşmeleri siyaset sosyolojisinin süzgecinden geçirerek değerlendirirken, savaşın Suriye toplumu üzerindeki etkilerine ışık tutuyor. Genelleşmiş şiddet toplumda ve cemaat yapıları içinde hangi yeni hiyerarşiler üretiyor? Savaş döngüsü içine hapsolmuş Suriyelilerin tutunma stratejileri nelerdir? Farklı güç ve örgütlerin hâkimiyeti altında ülke bölünürken, savaş ekonomisi nasıl var oluyor? Aşırı şiddet etnik-dinî cemaatleşmeyi nasıl hızlandırıyor? Eser, bu ve benzeri başka soruları cevaplandırmanın peşine düşerken Suriye’de iç savaşın anatomisini çıkarıyor ve aynı zamanda dünyada iç savaş hallerini anlamaya yönelik yeni bir karşılaştırmalı teorik çerçeve çiziyor.