Ya Kahhar!

Ya Rabbi, sen büyüksün! Kardeşlerimize büyüklüğünü göster. Onlar da içlerindeki yüzyıllık korkudan silkinsinler. Tabiatlarında saklı izzeti yeniden keşfetsinler. Celâl ismi celilinin sayesinde düşmanı bakışlarıyla unufak edecek hasselere kavuşsunlar.
Ya Rabbi, sen büyüksün! Kardeşlerimize büyüklüğünü göster. Onlar da içlerindeki yüzyıllık korkudan silkinsinler. Tabiatlarında saklı izzeti yeniden keşfetsinler. Celâl ismi celilinin sayesinde düşmanı bakışlarıyla unufak edecek hasselere kavuşsunlar.

Hikmetinden sual olunmaz Rabbim, sancağını yüzlerce yıldır taşımayı bahşettiğin milleti nice vakittir darlıkla imtihandasın. Biz o büyük vazifeyi ifa ederken ve ümmetinin sancağını taşırken belli ki bir kibre kapıldık. Lûtfettiğin keremi kendimizden belledik. Bin yıldır sana dönük yüzümüzü ve bu duruşun bereketini unuttuk da senden yüz çevireyazdık. Kazandıklarımızı kendi marifetimizden bildik de sen de bizi bu dipsiz gafletlere iteledin. Orada kendimizi murakabe edelim de ıslah olalım diye.

Ya Rabbi! Ya Muin! Bizi affeyle. Bize kereminle muamele et. Bizi yeniden ümmetin sancaktarı eyle. Düştüğümüz bu gafletten tez vakitte uyanmamızı nasip kıl. O gaflet ki bizi bizden aldı, el ellerine yel eyledi. Vakit geçirmeden kırıp atalım bu sefil zillet kabuğunu. Silkinelim bu uyuşmuşluktan.

Rabbim, düşüren de sensin, çıkaran da. Affet bizi Ya Rabbim. Mağfiret eyle bize ki kendi içimizin zifiriliğine çevirdiğimiz yüzümüzü yeniden sana çevirelim. Gaye-İnsan Ufuk-Peygamber’in bir mübarek lâfzında müjdelediği fetih ordusunun ahlâkıyla ahlâklanalım. Bu topraklarda düşürdüğümüz ümmet sancağını bulalım; öpüp başımıza koyalım da ümmeti yeniden o sancağın altında toplayalım. Hep birlikte silkelenelim bu zilletten.

Ya Rabbi Haçlı maşalarını da Kahhar adınla kahreyle.
Ya Rabbi Haçlı maşalarını da Kahhar adınla kahreyle.

Ya Lâtif, tez vakitte şu Batı hayranlığından da, gizliden gizliye bilim putuna tapınmaktan da, serapa aklımıza güvenmekten de, ümmeti apaçık ihmal etmekten de kurtulmayı lûtfet bize. Umudumuzu diri tutacak zaferlerden mahrum eyleme bizi Ya Rabbi!

  • Son ümmetinin en son ordusundan küçücük bir iz, bir rayiha, bir nefes taşıyan askerlerimizi muzaffer eyle. Muzaffer eyle ki zaferimizle mağrur olmayalım da sana kulluğumuzu arttıralım. İslâm’ın şerefini ve ümmetin iffetini yeniden bayraklaştıralım.

Ya Kahhar! Kâfir ordusunu da, kâfir ordusuna su taşıyanları da, gözümüzün içine baka-baka, hiç utanmadan bizimle ve hiç korkmadan seninle alay ede ede küffarla iş tutan sözde müslümanları da kahreyle!
Ya Kahhar! Kâfir ordusunu da, kâfir ordusuna su taşıyanları da, gözümüzün içine baka-baka, hiç utanmadan bizimle ve hiç korkmadan seninle alay ede ede küffarla iş tutan sözde müslümanları da kahreyle!

Çoluk-çocuk, ihtiyar ve kadın gözetilmeden katledilen Azerbaycan Türkleri’ne de bir Niğbolu Zaferi lûtfeyle Ya Rabbi! Çoluk-çocuk, ihtiyar ve kadın demeden insanları katletmeyi marifet belleyen ve bu denaetleriyle hayasızca övünen Haçlı maşalarını da Kahhar adınla kahreyle. Oğuzdaşımız Azerbaycan Türkleri’ni de Selçuklu gibi ve Osmanlı gibi sana biteviye hizmet eden kullarından eyle.

Ya Rabbi, sen büyüksün! Kardeşlerimize büyüklüğünü göster. Onlar da içlerindeki yüzyıllık korkudan silkinsinler. Tabiatlarında saklı izzeti yeniden keşfetsinler. Celâl ismi celilinin sayesinde düşmanı bakışlarıyla unufak edecek hasselere kavuşsunlar.

Ya Hafız! Çekilmeye çekilmeye pörsümüş bir tespihin taneleri gibi paramparça hâldeki müslümanlara aynı safta ipe dizilmeyi nasip et. Yeniden ümmet görsün kâinat.

Ya Kahhar! Kâfir ordusunu da, kâfir ordusuna su taşıyanları da, gözümüzün içine baka-baka, hiç utanmadan bizimle ve hiç korkmadan seninle alay ede ede küffarla iş tutan sözde müslümanları da kahreyle!

Yüce Rabbimiz, vakti saati gelince bize de yeni Çaldıranlar nasip eyle.

Amin!