Aklınızda soru işareti kalmasın: İşte madde madde Cumhurbaşkanlığı sistemi

Anayasa değişiklik paketinin oylanmasına günler kaldı. Hala aklında soru işareti olan seçmenler için işte madde madde Cumhurbaşkanlığı sistemi.

Aklınızda soru işareti kalmasın: İşte madde madde Cumhurbaşkanlığı sistemi

Aklınızda soru işareti kalmasın: İşte madde madde Cumhurbaşkanlığı sistemi

Referanduma sayılı günler kaldı. Yeni sistemde ne gibi değişiklikler bizleri bekliyor? işte madde madde Cumhurbaşkanlığı sistemi.

0. Yasama

Aklınızda soru işareti kalmasın: İşte madde madde Cumhurbaşkanlığı sistemi

Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak.
Milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek.
Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler 5 yılda bir aynı gün yapılacak. TBMM, kanun koyma, değiştirme ve kaldırma yetkilerini kullanmaya devam edecek.
TBMM, Genel Görüşme, Meclis Soruşturması ve yazılı soru yollarıyla denetleme yetkilerini sürdürecek.

0. Cumhurbaşkanlığı

Aklınızda soru işareti kalmasın: İşte madde madde Cumhurbaşkanlığı sistemi

Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, son genel seçimlerde geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini alan partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebilecek.
Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda kararname çıkarabilecek.
Cumhurbaşkanı, OHAL kararı verip TBMM'ye sunabilecek.
Cumhurbaşkanı birden fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilecek.
Üst düzey kamu yöneticilerini Cumhurbaşkanı atayacak. Cumhurbaşkanına yargı yolu açık olacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcılarını ve bakanları, Cumhurbaşkanı atayacak.
Bir sonraki Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi 3 Kasım 2019'da yapılacak.
Hem Cumhurbaşkanı hem TBMM, seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek.
Sıkıyönetim ve askeri mahkemeler kaldırılacak.
HSYK üyelerini Cumhurbaşkanı ve TBMM seçecek.
Bütçeyi Cumhurbaşkanı belirleyip meclisin onayına sunacak.

0. HSYK

Aklınızda soru işareti kalmasın: İşte madde madde Cumhurbaşkanlığı sistemi

Hakimler Savcılar Yüksek Kurulunun adı Hakimler ve Savcılar Kurulu olacak.
HSYK, 13 üyeden oluşacak, 2 daireyle çalışacak.
Kurulun 4 üyesi cumhurbaşkanınca, 7 üyesi TBMM tarafından seçilecek.
Adalet Bakanlığı Müsteşarı kurulun doğal üyesi olacak.

0. Anayasa Mahkemesi

Aklınızda soru işareti kalmasın: İşte madde madde Cumhurbaşkanlığı sistemi

Anayasa Mahkemesinin üye sayısı 17'den 15'e düşürülecek.

0. Askeri Mahkemeler

Aklınızda soru işareti kalmasın: İşte madde madde Cumhurbaşkanlığı sistemi

Sıkıyönetim ve askeri mahkemeler kaldırılacak.
Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulmayacak