Aferin sana akıllı bıdık

Aferin sana akıllı bıdık​