Ailemle tartışıp odamın kapısını çarptım

Ailemle tartışıp odamın kapısını çarptım
Ailemle tartışıp odamın kapısını çarptım