Asla değişmeyen bir kuraldır bu

Asla değişmeyen bir kuraldır bu
Asla değişmeyen bir kuraldır bu