Çocukların bitmeyen kabusu: “Noel Baba adam değildir”

Kırmızı kıyafeti, pembiş yanakları, geyik üstünde seyahat eden ambalajlanmış görüntüsüyle, sen adam mısın Noel Baba?

Yılbaşı gecesi herkes uyurken bacadan evlere girerek hediye bıraktığı yalanına hala inanan kaldı mı? Ya da kırmızı giyinip, kızakla dolaşıp, tonton imajına kanan? Her aralık başından itibaren insanı kusturuncaya kadar gözümüze gözümüze sokulan, fantastik hikayesine kendi bile inanmayan Noel Babalar ortalıkta dört dönüyor. Her köşe başında bir Noel Baba duruyor ama sorsan adama kütük Sivas çıkıyor.

Esasen Hristiyan geleneğinin ürettiği bu şahsiyet batı dayatması olarak hayatımıza girdi. Noel kutlamaları, her ne kadar Müslüman ve Türk kültüründe yeri olmayan bir kavram olsa da dünyanın küreselleşmesi ve tek tipleşmesi bu durumu gayet 'normal' algılatır oldu. Ne doğru dürüst sakalı, ne kocaman göbeği, gülüş desen meymenet yok, babalık desen esamesi okunmayan bu hayali tipin çocuklar üzerinde pedagojik anlamda tahribata yol açtığını söylemek yanlış olmaz. Batı özentisine esir olmuş anne-babalar her ne kadar ona inanmasalar da çocuklarını inandırmayı çok iyi başarırlar...