İnsan biraz düzgün sallar

İnsan biraz düzgün sallar
İnsan biraz düzgün sallar