İşe kırk yılda bir arabayla gidince hissettiğim

İşe kırk yılda bir arabayla gidince hissettiğim
İşe kırk yılda bir arabayla gidince hissettiğim