Kahire'de bir berber, Mısır, 1870 yılı

Kahire'de bir berber, Mısır, 1870 yılı
Kahire'de bir berber, Mısır, 1870 yılı