Miyop olup sürekli gözlerini kısmak zorunda kalanlar derneğini temsilen...

Miyop olup sürekli gözlerini kısmak zorunda kalanlar derneğini temsilen...
Miyop olup sürekli gözlerini kısmak zorunda kalanlar derneğini temsilen...