Ortamlarda hava atmanıza yarayacak bütün 'izm'leri burada topladık

Muhabbetin en güzel yerinde birinin pat diye kapitalizm, teizm, hümanizm gibi tabirler kullanmaya başlaması artık canınızı sıkmasın. Bilmediğiniz kavramlara masa altından gizli gizli bakmaya son!

Hayatımızdaki bütün önemli 'izm'leri kısa, kolay ve keyifli bir şekilde bilmek imkansız değil. Sürekli kullanılan şu 'izm'ler neymiş ne değilmiş bir öğrenelim.
Kapitalizm
Özetle, paradır. Sosyalist ülkeler haricindeki ülkelerde kullanılan ekonomik sisteme verilen isim. Batı Avrupa ülkeleri , Amerika ve Japonya gelişmiş kapitalizmin örnekleridir; başka ülkelerde ise kapitalizm az gelişmiştir . Bu sistemde işletmeler , devletten çok özel vatandaşların elindedir . Kapitalistler yani sermaye sahipleri , sermayelerini üretim sürecinde kullanır ve bu sürecin bitiminde gelirlerini ” kar ” olarak elde ederler .
Kapitalizm Özetle, paradır. Sosyalist ülkeler haricindeki ülkelerde kullanılan ekonomik sisteme verilen isim. Batı Avrupa ülkeleri , Amerika ve Japonya gelişmiş kapitalizmin örnekleridir; başka ülkelerde ise kapitalizm az gelişmiştir . Bu sistemde işletmeler , devletten çok özel vatandaşların elindedir . Kapitalistler yani sermaye sahipleri , sermayelerini üretim sürecinde kullanır ve bu sürecin bitiminde gelirlerini ” kar ” olarak elde ederler .
Anarşizm
Özel mülkiyeti toplumda baskı kaynağı ve devleti onun bir aracı olarak gören, bunların ortadan kalkmasıyla insanın özgürleşeceğini öne süren siyasal öğreti.
Anarşizm Özel mülkiyeti toplumda baskı kaynağı ve devleti onun bir aracı olarak gören, bunların ortadan kalkmasıyla insanın özgürleşeceğini öne süren siyasal öğreti.
Hedonizm
İnsanın haz duyduğu şeylerle mutlu olabileceğini savunur. Haz duyulan şeyler öznel olduğundan evrensel bir ahlâk yasasından söz edilemez.
Hedonizm İnsanın haz duyduğu şeylerle mutlu olabileceğini savunur. Haz duyulan şeyler öznel olduğundan evrensel bir ahlâk yasasından söz edilemez.
Rasyonalizm
Usculuk, akılcılık veya rasyonalizm olarak da adlandırılan, bilginin doğruluğunun duyum ve deneyimde değil, düşüncede ve zihinde temellendirilebileceğini öne süren felsefi görüş.
Rasyonalizm Usculuk, akılcılık veya rasyonalizm olarak da adlandırılan, bilginin doğruluğunun duyum ve deneyimde değil, düşüncede ve zihinde temellendirilebileceğini öne süren felsefi görüş.
Narsizm
Narsisizm, kişinin kendisine hayran olması olarak belirtileceği gibi kendisini abartılı biçimde sevmesi değil, kendisinden nefret etmesi olarak da ifade edilir. Bu kişiler, gerçekte kendilerini sevemez ve küçük görürler.
Narsizm Narsisizm, kişinin kendisine hayran olması olarak belirtileceği gibi kendisini abartılı biçimde sevmesi değil, kendisinden nefret etmesi olarak da ifade edilir. Bu kişiler, gerçekte kendilerini sevemez ve küçük görürler.
Sürrealizm
Sanatın kuralının olmadığı,çağrışımların,imgelerin,hayallerin en basit nesnelerin en olmadık yerlerden fışkırabildiği,düşünce ürünü bir sanat akımıdır. Öylesine özgürsündür. Nereye ne çizdiğin, ne bütünlük ,ne anlam hiç bir şey açıklamak zorunda değilsin ama çok şey anlatmak istersin.Oyun oynarsın eşyalarla,renklerle,çizgilerle. Salvador Dali en tanınmış temsilcisidir.
Sürrealizm Sanatın kuralının olmadığı,çağrışımların,imgelerin,hayallerin en basit nesnelerin en olmadık yerlerden fışkırabildiği,düşünce ürünü bir sanat akımıdır. Öylesine özgürsündür. Nereye ne çizdiğin, ne bütünlük ,ne anlam hiç bir şey açıklamak zorunda değilsin ama çok şey anlatmak istersin.Oyun oynarsın eşyalarla,renklerle,çizgilerle. Salvador Dali en tanınmış temsilcisidir.
Septisizm
Kuşkuculuk! Gerçekliğin özünü bilmenin imkansız olduğunu öne süren, insanın hicbir zaman gerçek bilgiye ulaşamayacağını savunan felsefe akımı.
Septisizm Kuşkuculuk! Gerçekliğin özünü bilmenin imkansız olduğunu öne süren, insanın hicbir zaman gerçek bilgiye ulaşamayacağını savunan felsefe akımı.
Hümânizm
Human kökeninden türemiş bir kelimedir. Amacı “insanlığın barışı” olan bir akımdır. İnsanoğlunu din, dil, ırk ayrımı gözetmeden, insana insan olduğu için değer vermek gerektiğini, kardeşliği savunan bir ilkedir.
Hümânizm Human kökeninden türemiş bir kelimedir. Amacı “insanlığın barışı” olan bir akımdır. İnsanoğlunu din, dil, ırk ayrımı gözetmeden, insana insan olduğu için değer vermek gerektiğini, kardeşliği savunan bir ilkedir.
Pragmatizm
Pragmatizm, en basit tabir ile “yararcılık” ya da “faydacılık” anlamına gelmektedir. Felsefi anlamda pragmatizm ya da yararcılık, uygulama ya da eyleme dökülmede faydacı bir anlayışın amaçlanması ya da bu yönde yorumlanabilmesi anlamında kullanılmaktadır.
Pragmatizm Pragmatizm, en basit tabir ile “yararcılık” ya da “faydacılık” anlamına gelmektedir. Felsefi anlamda pragmatizm ya da yararcılık, uygulama ya da eyleme dökülmede faydacı bir anlayışın amaçlanması ya da bu yönde yorumlanabilmesi anlamında kullanılmaktadır.
Teizm
Teizm, en temelde bir yaratıcıya inanma düşüncesidir. İnanılan yaratıcının bir din göndermesi de bu fikir sisteminde mevcuttur. Ve her şey o ilah tarafından var olmuştur.
Teizm Teizm, en temelde bir yaratıcıya inanma düşüncesidir. İnanılan yaratıcının bir din göndermesi de bu fikir sisteminde mevcuttur. Ve her şey o ilah tarafından var olmuştur.
Deizm
Deizm, 17. ve 18. yüzyılda ortaya çıkmış tüm dinleri reddeden Tanrı'yı sadece bir ilk neden olarak kabul eden yani tanrının varlığına inanan inanç felsefesi şeklidir. 
Semavi dinlerde yani Musevilik, Hıristiyanlık, İslam gibi dinlerde insanın, önceden evrim geçirmeksizin yaratıldığına inanılır. Bu inanış deizmde yoktur. Deistler genelde doğaüstü olayları (kehanet veya mucizeler), yaratıcının dinlerle olan bağını, kutsal metinleri ve ortaya çıkmış tüm dinleri reddederler.
Deizm Deizm, 17. ve 18. yüzyılda ortaya çıkmış tüm dinleri reddeden Tanrı'yı sadece bir ilk neden olarak kabul eden yani tanrının varlığına inanan inanç felsefesi şeklidir. Semavi dinlerde yani Musevilik, Hıristiyanlık, İslam gibi dinlerde insanın, önceden evrim geçirmeksizin yaratıldığına inanılır. Bu inanış deizmde yoktur. Deistler genelde doğaüstü olayları (kehanet veya mucizeler), yaratıcının dinlerle olan bağını, kutsal metinleri ve ortaya çıkmış tüm dinleri reddederler.
Liberalizm
Gerek inanç, gerek siyaset alanında özgürlüğü savunmuş, bireyin önemini vurgulamıştır. Mülkiyet, vatandaşların kanun önündeki eşitliği ve kişilerin hakları gibi konuların üzerinde durur. Başkasına zarar verilmediği sürece hürriyet kısıtlanmamalıdır.
Liberalizm Gerek inanç, gerek siyaset alanında özgürlüğü savunmuş, bireyin önemini vurgulamıştır. Mülkiyet, vatandaşların kanun önündeki eşitliği ve kişilerin hakları gibi konuların üzerinde durur. Başkasına zarar verilmediği sürece hürriyet kısıtlanmamalıdır.