Sabah sabah bir rahatladım ki anlatamam

Sabah sabah bir rahatladım ki anlatamam​