Sayısalcı olamayacağı şimdiden belli...

​Sayısalcı olamayacağı şimdiden belli...