Siz gidin annem bal yapmama izin vermiyor

Siz gidin annem bal yapmama izin vermiyo​r
Siz gidin annem bal yapmama izin vermiyo​r