Şekil A: Haç Planlı Kilise

Şekil A: Haç Planlı Kilise

Çizimler üzerinden yapı terminolojilerini anlattığımız serimizde bu hafta haç planlı kilisenin bölümlerini inceliyoruz.

Narteks:
Kilisenin girişindeki kapalı ön mekandır. Narteksin art arda iki tane olarak düzenlendiği durumlarda birine dış narteks, öbürüne iç narteks denilmektedir.

Nef:
Kilisede apsise dik doğrultuda, birbirlerinden sütun ya da ayak dizileriyle ayrılmış, uzunlamasına mekanların her birine nef denir. Kiliselerde ortadaki büyük nef, orta nef olarak adlandırılmıştır. Yan nef ise kiliselerde orta nefin yanında sütunlarla ayrılmış bölüme verilen isimdir.

Transept :
Ana nef alanını dikey biçimde keserek, kilise alanını haç işareti biçiminde vurgulayan bölüme denir.

Altar:
Kiliselerde çoğu taştan yapılan ve takdis ayini için kullanılan masa ya da yüksekçe döşemeye verilen isimdir.

Apsis:
Ana eksenin ucunda yer alan yarım daire ya da yarım çokgen şeklinde ve dışa taşkın olan unsurdur. Camilerdeki mihrabın karşılığıdır.

Kaynak görsel: Encyclopedia Britannica