Türk mimarlık tarihçisi Uğur Tanyeli'nin mimarlığa bakış açısı!

Türk mimarlık tarihçisi Uğur Tanyeli'nin mimarlığa bakış açısı!

Türk mimar, akademisyen, mimarlık tarihçisi ve kuramcısı Uğur Tanyeli'nin mimarlık öğrenimine olan bakış açısı..


_


Turkish architect, academic, architectural historian and theorist Uğur Tanyeli's perspective on architecture..