Ünlü ressam Paul Cézanne'in resim hakkındaki yorumu!

Ünlü ressam Paul Cézanne'in resim hakkındaki yorumu!

Fransız post-empresyonist ressam ve gezgin Paul Cézanne, modern sanata olan katkıları dolayısıyla modern sanatın babası olarak anılır. Sanatçı aynı zamanda empresyonizm ile kübizm arasında da bir köprü de kurar.


“Yüz yıl, hatta bin yol durmaksızın resim yapsam da yine hiçbir şey bilmediğimi hissederdim."


_


The French post-impressionist painter and traveller Paul Cézanne is often referred to as the father of modern art for his contributions to modern art. The artist also builds a bridge between impressionism and cubism.


"If I painted for a hundred years, or even a thousand years, I would still feel that I knew nothing."