Schopenhauer: Dünya ve anlam

Schopenhauer: Dünya ve anlam

"Herkesin içinde yaşadığı dünya, öncelikle kendi kendisini kavrayışına bağlıdır"