Bağdat Mustansıriyye Medresesi

Bağdat Mustansıriyye Medresesi

Abbâsî Halifesi Mustansır-Billâh (ö.1242) tarafından Bağdat'ta inşa ettirilen, dört mezhep fıkhı yanında Kur'ân, hadis ve tıp sahalarında da yükseköğretim veren ilk müessese olarak kabul edilen Mustansıriyye Medresesi'nin avlusundan bir görünüş