Hac zamanı geleneklerinden Surre Alayı

Hac zamanı geleneklerinden Surre Alayı

📌Hac zamanı geleneklerinden Surre Alayı

👉Her yıl hac döneminden önce genellikle Mekke ve Medine halkına dağıtılmak için yollanan para, altın ve diğer eşyalara surre denilir.

👉Haremeyn'e surre gönderilmeye ne zaman başlandığı tam olarak belli olmamakla birlikte bu âdetin Abbâsî Halifesi Mehdî-Billâh zamanında ortaya çıktığı görüşü hâkimdir.

👉Haremeyn'e her yıl düzenli biçimde surre gönderilmesine Abbâsî Halifesi Muktedir-Billâh döneminde başlandı.

👉Surrenin konulduğu, develere yüklenen bir çeşit vasıta olan mahmil de ilk defa Abbâsîler devrinde kullanıldı.

👉Osmanlılar zamanında Haremeyn'e ilk surrenin hangi padişah tarafından gönderildiği tam olarak bilinmemektedir.

👉Yaygın rivayete göre Çelebi Sultan Mehmed surre gönderen ilk Osmanlı sultanıdır ve 1413-1421 yılları arasında iki defa surre yollamıştır.

👉Osmanlı padişahları, 923'te (1517) Haremeyn'in Osmanlı yönetimine girmesinden itibaren surreyi düzenli biçimde gönderdiler.

✍Kaynak: TDV İslâm Ansiklopedisi ve Derin Tarih İslâm Başkentleri-1 özel sayısı