İrfan Fethi Gemuhluoğlu

İrfan Fethi Gemuhluoğlu

📌Yaptığı hizmetlerle yaşadığı döneme gönül ve hizmet adamı olarak damgasını vuran bir isim Fethi Gemuhluoğlu. İrfan Fethi bey,

5 Ekim 1977'de vefât etti. Geriye yetiştirdiği zihinler, fikirlerini işlediği yazılar ve hatıralar kaldı. Gemuhluoğlu'nu, 1977'de tahsil için Paris'te bulunan oğlu Mehmed Ali'ye yazdığı mektuptan payımıza düşen bir nasihatle anıyoruz.