Sanatın yaşatmadığı kahramanlıklar ne oldu?

Sanatın yaşatmadığı kahramanlıklar ne oldu?

Abdülhak Şinasi Hisar şöyle söylemişti: Sanatın yaşatmadığı kahramanlıklar hatırasız kalıp unutulur