Topkapı Kitâbesi

Topkapı Kitâbesi

İstanbul'un fethinin 500. yıl kutlamaları kapsamında İstanbul Fetih Cemiyeti tarafından fetih esnasında ve sonrasındaki günlerde önemli olayların yaşandığı yerlere konulması için mermer kitâbeler ve sütunlar yaptırıldı.

Bu kitâbeler olayların yaşandığı yerler hakkında bilgi verirken aynı zamanda fethin ruhunu diri tutmayı hedefliyordu.

On iki noktaya konulan bu sütun ve kitâbeleri sizlerle paylaşacağız. Bugün paylaşacağımız kitâbe Topkapı Kitâbesi.

Sultan Fatih'in ordusunun Topkapı-Edirnakapı arasında açılan bir gedikten şehre girdiği biliniyor.

Topkapı'daki kitâbenin girişinde Peygamberimizin İstanbul'un fethini müjdelediği Hadis-i Şerif yazıyor.

Devamındaysa fethin tarihi ve civarda açılan gedikten bahsediliyor.

Fotoğraflar ''30. Yıl Ekrem Hakkı Ayverdi Hâtıra Kitabı'' isimli eserdeki İstanbul'un Mühürleri makalesinden alınmıştır.