Swot analiz nedir?

Swot analiz nedir?

Ele alınan bir konunun güçlü ve zayıf yönlerini, karşılaşılacak fırsat ve tehditleri belirlemek için kullanılan stratejik bir teknik.