Teoman Duralı: Dil şereftir

Teoman Duralı: Dil şereftir

Gerçek Hayat Türk Dünyası özel sayısında Prof. Dr. Teoman Duralı, Türklerin tarih boyunca kendi dillerini ihmal ettiklerini söyledi ve bunun ıstırabını çeken bir vatansever olduğu vurgulandı