Bir fark göremiyoruz

Bir fark göremiyoruz

Çocukların ebeveynleri ile benzer özellikler taşıması her ne kadar herkesin kabul ettiği bir gerçek olsa da daha önce birbirine bu denli benzeyen ve benzer özellikler gösteren bir baba ile çocuğa denk gelmediğimiz söylemek çok da yanlış olmayacaktır.