Ali Haydar Bey Hattıyla Celi Talik Levha

Ali Haydar Bey Hattıyla Celi Talik Levha

سكا بن بر نصيحت ايليه يم عامل اولوب پر اعتبار اوله سين


ايشلمه اول ايشى نهانيجه آشكار اولسه شرمسار اوله سينSana bir nasihat eyleyeyim, Amil olup pür i'tibar olasın. İ


şleme ol işi nihanice Aşikar olsa şermsar olasın.Hat: Ali Haydar Bey