Hasan Çelebi (Vefatı: 1593) Hattıyla Sülüs-Nesih Levha

Hasan Çelebi (Vefatı: 1593) Hattıyla Sülüs-Nesih Levha

Muîniddîn Tantarânî (rahmetullahialeyh) divanından:
Ey kaygısız, gönlümü telaşla ızdıraba attın!


Mutasavvıf hikmetli zaatlardan birisine soruldu:
-Cömertlik nedir?
Dedi ki: İstemeden vermektir.


-İnsanlık nedir?
Dedi ki: Devletin içinde mütavazi olmaktır. Az varken dahi cömert olmak, güçlüyken affetmektir.


-Nimet nedir?
Dedi ki: Sağlık, emniyet ve boş vakittir.


-Kanaat nedir?
Dedi ki: Hayattan umudu kesmektir. Zayıf kimseleri tevazû ile ziyaret etmektir. Zenginlik kanaattedir. Selamet yalnızlıktadır.


Eflâtun dedi ki:
“Parayla köle satın alıp da izzet-i ikram ile hür satın alamayan kişinin hali ne garibtir!”


From the divan of Muîniddîn Tantarânî (may God have mercy on him):


Oh, you who have carelessly thrown my heart into pain!


A wise Sufi was asked:


-What is generosity?
He said: Giving without expecting anything in return.


-What is humanity?
He said: Being humble when wealthy, generous even when there is little, and forgiving when strong.


-What is a blessing?
He said: Health, safety, and spare time.


-What is contentment?
He said: Giving up hope in life. Visiting the weak with humility. Contentment is richness. Safety is in loneliness.
Platon said:

"How strange is the condition of the person who is able to buy a slave with money but cannot buy a free one through respect and honor!"Hat: Hasan Çelebi (Vefatı: 1593)