Hezarfen Necmeddin Okyay Hattı ve Ebrûsuyla Celî Tâ'lik Levha

Hezarfen Necmeddin Okyay  Hattı ve Ebrûsuyla Celî Tâ'lik Levha

Hezarfen Necmeddin Okyay (v. 1976) hattı ve ebrûsuyla celî tâ'lik beyit


Îmrûz ki der dest-i tu'em merhameti konFerdâ ki şevem hâk çi sûd eşk-i nedâmet-Hâfız-ı Şirâzî-Bugün ellerindeyken merhamet eyle bana. Yarın toprak olduğumda pişmanlık gözyaşlarından ne fayda!