Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun

Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun

Ey gubâr-ı kademin arş-ı berîn başına tâc


Şeref-i zâtına ednâ-yı merâtib Mi'râc -Fuzûlî-


Ey ayağının tozu göğün en yüksek katının başına taç olan! (Muhammed Aleyhisselâm)


Senin şerefine layık mertebelerin en küçüğüdür Miraç.
Ta'lik Hattı


Hat: Ali Alparslan (v. 2006)


Ebrû: Mustafa Düzgünman (v. 1990)


Abdurrahman Kılıç Koleksiyonu