Vefatının 94. Sene-i Devriyesinde Hatib Ömer Vasfi Efendi'yi Rahmet ve Minnetle Yâd Ediyoruz.

Vefatının 94. Sene-i Devriyesinde Hatib Ömer Vasfi Efendi'yi  Rahmet ve Minnetle Yâd Ediyoruz.

Hatib Ömer Vasfi Efendi Kimdir?Hırka-i Şerîf Cami hatibi Eyüb Sabrî Efendi'nin oğlu olarak H. 20 Cemâziye'l-evvel 1297/M. 30 Nisan 1880 tarihinde İstanbul, Tophâne'de doğdu. Rüşdî ve idâdî tahsîlini tamamladıktan sonra Meşihât Dâiresi'nin Eytâm Şu'besi'nde çalışmaya başladı. Bir yandan da Kazasker Hâfız Mehmed Es'ad Efendi'nin Sultan Ahmed Cami'ndeki dersine devam ediyor, akşamları da Arabkirli Hüseyin Avnî Efendi'nin mutavvel dersine giriyordu.

Babasının 1899 senesindeki vefâtında, görevi peder-mânend usûlüyle kendisine tevdi edildi. H. 1322/M. 1905'te Es'ad Efendi'den icâzet-i ilmiye aldı. Ancak 31 Mart Vak'ası'nın ardından yaşanan gelişmeler üzerine Eytâm Şu'besi'ndeki vazîfesinden istifâ ederek, muhtelif mektep ve medreselerin Kur'an-ı Kerîm, hüsn-i hat, tarih ve coğrafya muallimliklerinde bulundu. Son zamanlarında amansız bir illete tutularak, Gurebâ Hastahânesi'nde tedâvîye alındıysa da, 26 Kasım 1928 tarihinde orada vefât etti. Eyüp'te Gümüşsuyu Kabristânı'nda medfundur. Muhiblerinden Necmeddîn Okyay, vefâtı münâsebetiyle yazdığı manzûmeye şu mısra ile tarih düşmüştür:

Göçdü yâ eyvâh! Ömer Vasfî'miz asrın Râkım'ı