Kıyaslayalım: Yıl-Cinsiyet ölüm istatistikleri

Kıyaslayalım: Yıl-Cinsiyet ölüm istatistikleri

2009 ve 2017'de cinsiyete göre ölüm oranları ve ölüme neden hastalıklardan bazılarını tek sayfada topladık.