Maskeyi yüzüne tak!

Maskeyi yüzüne tak!

Maskeni takacağın yer kolun ya da dirseğin değil, yüzün! Maskeni doğru yere tak, kendini ve sevdiklerini koru