Şeriat ile Kanun Arasında Ebussuûd Efendi 📜

Şeriat ile Kanun Arasında Ebussuûd Efendi 📜

Colin Imber, Ebussuûd Efendi kitabında, Osmanlı'nın Klasik Devrinde Şeyhülislam Ebussuûd Efendi'nin Hanefi fıkhına ve Osmanlı hukuk sistemine getirdiği yenilikler üzerinden ona modern tarihçilerin atfettiği "kanun ile şeriatı birleştiren" şeyhülislam iddialarını sorgulamakta.Bu kitap, Ebussuûd'un hem hukuk işleyişine getirdiği yenilikleri hem de Hanefi fıkhında yaptığı yeni yorumları Ebussuûd'un biyografisi, fetvaları ve risaleleri üzerinden incelemekte.


📚Şeriat ile Kanun Arasında Ebussuûd Efendi kitabına buradan ulaşabilirsiniz👇

🔗https://www.ketebe.com/seriat-ile-kanun-arasinda-ebussuud-efendi-colin-imber