Abdülhâlik Gucdüvânî'den tavsiyeler

Abdülhâlik Gucdüvânî'den tavsiyeler

Herkese şefkatle bak ve kimseyi hor görme