İnsan ve umut

İnsan ve umut

Kuş ölür, sen uçuşu hatırla


Füruğ Ferruhzad