Kanuni ve Ebussuud Efendi

Kanuni ve Ebussuud Efendi

Kanunî Sultan Süleyman, Topkapı Sarayı'nın bahçesinde dolaşırken meyve ağaçlarını karıncaların sardığını gördü. Kanuni hocasına şöyle sormuştu:
Meyve ağaçlarını sarınca karınca / Günah var mı karıncayı kırınca?


Hocası Ebussuud Efendi ise şöyle cevap vermişti:


Yarın Hakk'ın divanına varınca / Süleyman'dan hakkın alır karınca