Kiracıların hakları

Kiracıların hakları

Kira sözleşmeleri ancak sınırlı sebeplerle sona erdirilebilir