Sadece sessizlikle kavranabilir

Sadece sessizlikle kavranabilir

“Sadece sessizlikle, asla görülemeyecek olan ruhun dile getirilemez yaraları kavranabilir.”
Eugenio Borgna