Haldun Taner'den kısa hikaye üzerine

Haldun Taner'den kısa hikaye üzerine

Hikâye açısı sinemanın 'Gros Plan'ına benzer. Küçüğü yüce, olağanı ilgi çekici,
sadeyi renkli yapar. Türün kısa oluşu, kestirmeliğini, kıvraklığını, ama her şeyden
çok yoğunluğunu sağlar. Küçük hikâye bu bakımdan şiirle akrabadır.

Haldun Taner

Post Öykü 40