Geleneksel sanatlarımızdan bir yenisiyle geldik 🎉

Geleneksel sanatlarımızdan bir yenisiyle geldik 🎉

Bugün dünyanın her yerinde kağıt oymacılığı yapılıyor fakat katı' sanatı bu tekniğin Anadolu topraklarındaki ismi. Tabii her kağıt oyma sanatına katı' demek doğru olmaz, bunun için geleneksel sanatlarımıza ait motif ve desenlerden yola çıkılmış olması gerekiyor. 😌🙌🏻⠀

Katı sanatı Orta Asya Türklerine kadar uzanır. Osmanlı döneminde tezhipten sonra en çok kullanılan ikinci süsleme sanatı olan katı günümüzde pek öğrenilmiyor ve uygulanmıyor. ⠀

Kelime olarak kesme anlamına gelen 'katı' derinin ya da kâğıdın kesilmesiyle elde edilen motiflerin zemine uygulanmasıdır. İki şekilde uygulanan sanat dişi ve erkek olarak adlandırılır. Deriye ya da kağıda çizilen motif, makas veya kretuar yardımıyla oyulduğunda elde edilen kalıp dişi; oyulan desenler ise erkek olarak tanımlanır. Dişi olarak adlandırılan kalıp, daha çok tampon metoduyla desen oluşturur. Erkek desende ise oyulan kalıptan çıkan motifler bir zemine uygulanarak ortaya çıkarılan eserdir. Katı eserlerine 'mukatta', sanatçılarına 'katta' denir. Sanat ilk dönemlerinde deri üzerine uygulanırken, zamanla kağıt aracılığıyla icra edilmiştir. Selçuklu döneminde daha çok kitap süsleme sanatı olarak kullanılmıştır.⠀