Kayıp şehirler hakkında hiç düşündünüz mü? 💭

Kayıp şehirler hakkında hiç düşündünüz mü?  💭

📌Birer efsane olarak kalan, haritalarda artık göremediğimiz veya varlığına tanıklık etmediğimiz şehirler bize masal olarak görünebilir. Bir kısmı gerçekten de efsane olabilir. Fakat bu, kendi zaman algımızla kavrayamayacağımız bir zaman diliminde şehirlerin gerçekten de “yok olabildiği” gerçeğini değiştirmez.⠀

🌋Kayıp şehirlerin ardında birçok neden yatar. Savaş veya ticaretin etkisini yitirmesi gibi sebeplerin yanı sıra en büyük etken iklim değişiklikleri ve doğal afetlerdir. Örneğin Peru'daki Cahuachi şehrinin ya da Büyük Zimbabwe'nin yeryüzünden silinip gitmesinin ardında kuraklık yatar. Depremlerin yıkıcılığını ve yerle bir etme gücünü veya Pompeii gibi şehirleri göz açıp kapatıncaya kadar yok edebilen volkanik patlamaları da unutmamak gerekir.⠀

📍Tarım, Maya uygarlığının temelini oluşturmuş ve nüfus arttıkça büyük şehirler kurulmuştur. İnsanlığa matematik, mimari ve astronomi alanlarında miraslar ile Dünyanın Yeni Yedi Harikası arasında sayılan Chichen Itza'yı bırakan uygarlık; giderek artan nüfusunu beslemek için kaynakları giderek orantısız şekilde kullanmış, ormanları yok etmiş ve tarım alanlarını sulamak için açtığı su kanallarıyla doğaya olumsuz yönde etki etmiştir. Ayrıca azalan kaynakların paylaşımı siyasal çatışmalar ile savaşlara yol açmış ve böylece uygarlığın sonunu kendi yarattığı iklim değişikliği getirmiştir. ⠀

Üzücü ama tüm bu araştırmalar tarihin tekerrür edeceğine işaret ediyor. Uzak gelecekte değil, 2050 yılına ulaştığımızda kıyı şehirlerinde yaşayan 150 milyon insan yükselen deniz seviyelerinden etkilenecek. ✊🏻⠀
⠀⠀
📸: @zakeazy