Orta Çağ’ın en büyük seyyahları 🧳

Orta Çağ’ın en büyük seyyahları 🧳

Seyahat denilince birçoğumuzun aklına Orta Çağ gelmiyordur. Ama günümüzde yapılan seyahatlerin çıkış noktasının Orta Çağ olduğunu söylesek abartmış olmayız. Japonya'dan Avrupa'ya seyahat eden seyyahlar bizlere Orta Çağ tasvirini çok iyi bir şekilde sunuyor.

📌 İbn Battuta (1304 – 1368)
Orta Çağ'ın en büyük Müslüman seyyahı olan İbn Battuta, Çin'den Avrupa'ya kadar 28 yıl boyunca seyahat ederek Türklerin, Moğolların, Maldivlilerin hükümdarlarıyla tanışmış bir seyyah. İbn Battuta, Marko Polo ile birlikte Orta Çağ'ın en büyük iki seyyahından biridir ve hatta çok daha geniş bir alanı gezmesi, üç kıtada en önemli kültür merkezlerine ulaşması sebebiyle onu geride bırakır. Ayrıca verdiği bilgiler bakımından daha güvenilir bir kaynak olması bakımından da oldukça önemlidir.

📌 İbn Cübeyr (1145 – 1217)
Endülüslü Müslüman seyyah İbn Cübeyr, İspanya'dan hac niyeti ile yola çıkar ve İslam dünyasının kutsal şehirlerini gezer. Ayrıca Haçlılara ait Suriye sahilleri ve Sicilya'ya gitmiş olmasından dolayı Haçlı ve Sicilya tarihi için de önemli bir isim. Objektif bir bakış açısıyla hazırladığı seyahatname kendisinden sonra gelen İbn Battuta ve Marco Polo gibi isimlere de önemli bir kaynak oldu.

📌 Marco Polo (1254 – 1324)
İtalyan gezgin Marco Polo, Venedik'ten başladığı seyahatine İpek Yolu'nu takip ederek Orta Doğu'dan Çin'e kadar olan bölgede uzun yıllar seyahat eder. Marco Polo bu bölgeler hakkında oldukça ayrıntılı bilgiler vermiş ancak anlatımını yer yer olağanüstü ifadelerle süslemiş olmasından dolayı şüpheli bölümleri var. Avrupa'nın en büyük gezgini olan Marco Polo, Orta Asya ve Uzak Doğu'da Moğol egemenliği altında uzun yıllar geçirmiş ve Avrupa'nın bu coğrafyaları tanımasında önemli rol oynamış.

📌 Nasır-ı Hüsrev (1004 – 1073)
Horasan'ın Belh şehrinde doğan filozof, şair ve seyyah Nasır-ı Hüsrev, insanı hakikate ulaştıran en aydınlık yolun ilim olduğunu söylüyor. Nasır-ı Hüsrev, Selçuklu Devleti'nde önemli bir devlet adamı iken hacca gitmek için yola koyulur ve günümüz coğrafyasında Afganistan'dan yola çıkarak Mısır'a kadar olan coğrafyayı gezer.

📌 Sir John Mandeville (1300 – 1371)
İngiliz şövalyesi ve seyyah olan Sir John Mandeville, Anadolu, Mısır, Kıbrıs ve Ortadoğu'ya seyahat etti. Mandeville'nin bu gezisindeki amacı Hristiyanların kutsal toprak olarak adlandırdıkları Kudüs'e gidip orayı ziyaret etmek. Birçok dile çevrilen seyahatnamesi sonraki yüzyıllarda da rehber niteliğinde kullanıldı.