Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları 31 Aralık 2022'de son bulacak

Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları 31 Aralık 2022'de son bulacak

2001'de devreye alınan ÇKS, üreticilerin kendi tasarruflarında bulunan arazileriyle bu araziler üzerinde yaptıkları bitkisel üretim faaliyetlerinin kayıt altına alındığı ve bu kayıtlara göre tarımsal destek ödemelerinin yapıldığı bir uygulama. ÇKS iş ve işlemleri Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerle e-Devlet üzerinden ücretsiz yapılabilen gelecek yıla ilişkin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 31 Aralık 2022'de son bulacak.