Kaliforniya bir ülke olsaydı ne olurdu?

Kaliforniya bir ülke olsaydı ne olurdu?

Kaliforniya eyaleti ülke olsaydı 2021'de ulaştığı 3,36 trilyon dolarlık GSYH ile dünyanın en büyük beşinci ekonomisi

olabilirdi.