TPAO Bartın, Kastamonu ve Zonguldak illerinde metan gazı arama ve üretimi yapacak

TPAO Bartın, Kastamonu ve Zonguldak illerinde metan gazı arama ve üretimi yapacak

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkında müteallik kararına göre TPAO, Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'ta bulunan TTK imtiyaz sahalarında metan gazı işletme ruhsatı hakkına sahip olacak Başvuru ve tescil harçlarına ilişkin bedeller ve hak tesisi için oluşacak tüm masraflar TPAO tarafından karşılanacak