Koronavir羹s kurgu olabilir mi? Arat覺rma sonu癟lar覺n覺 sizler i癟in derledik

Ariv
Ariv

in'in Vuhan kentinde ortaya 癟覺kan koronavir羹s, d羹nyay覺 etkisi alt覺na ald覺. Vir羹s h覺zla yay覺l覺rken, in d覺覺ndaki 羹lkelerde de ilk 繹l羹mler ger癟eklemeye balad覺. Arat覺rma irketi Areda Survey, Koronavir羹se dair bir arat覺rma yaparak toplumun bu konudaki d羹羹ncelerini ele ald覺. 2-4 ubat 2020 tarihleri aras覺nda yap覺lan arat覺rmaya toplamda bin 100 kii kat覺ld覺.

Arat覺rma irketi Areda Survey, in'de ortaya 癟覺kan koronavir羹sle ilgili 'Koronavir羹s alg覺 arat覺rmas覺' ger癟ekletirdi. Sosyal medya 羹zerinden h覺zla yay覺lan 'vir羹s ger癟ek bir salg覺n deil' iddialar覺na y繹nelik kat覺l覺mc覺lara 'Korona salg覺n覺 sizce kurgulanm覺 bir olay m覺d覺r?' sorusu y繹neltildi. Kat覺l覺mc覺lar覺n bu soruya y羹zde 62,8'i evet cevab覺n覺 vermesi dikkati 癟ekti.

'Korona vir羹s deil, kurgu'

T羹rkiye genelinde yap覺lan arat覺rmada kat覺l覺mc覺lar koronavir羹s羹n 'kurgulanm覺 bir olay' olduunu ifade etti.

  • 'Korona salg覺n覺 sizce kurgulanm覺 bir olay m覺d覺r?' sorusuna y羹zde 62,8 evet cevab覺n覺 veren kat覺l覺mc覺lar y羹zde 37,2 oran覺nda hay覺r dedi.
  • 'Size veya yak覺nlar覺n覺za koronavir羹s羹n bulamas覺ndan endie ediyor musunuz?' sorusuna ise y羹zde 59,8 evet cevab覺n覺 veren kat覺l覺mc覺lar覺n y羹zde 40,2'si ise hay覺r dedi.
  • Ayr覺ca kat覺mc覺lara 'Korona salg覺n覺 sizce 繹nlenebilecek midir?' sorusu da y繹neltildi. Kat覺l覺mc覺lar覺n y羹zde 82,2'si bu soruya evet derken y羹zde 17,8'i ise hay覺r cevab覺n覺 verdi.
  • 'Koronavir羹s ile ilgili s羹re癟 hakk覺nda ne d羹羹n羹yorsunuz?' sorusuna ise y羹zde 31,4'羹 vir羹s羹n doal s羹recinde olutuunu belirtirken y羹zde 68,6's覺 vir羹s羹n 羹retilerek salg覺na sebep olduunu s繹yledi.

Aradaki fark覺n belirgin derecede fazla olmas覺 da dikkati 癟ekti. Buna g繹re T羹rkiye genelinde salg覺na dair oluan d羹羹nc羹lerin ba覺nda 'kurgu' fikri ortaya 癟覺k覺yor.

Sosyal medya barolde

Koronavir羹s羹n balamas覺yla birlikte sosyal medyada da bir癟ok i癟erik 羹retilmeye baland覺.

  • 'Sosyal medyada vir羹sten 繹len insanlar覺n olduuna dair yay覺nlanan videolar覺n doruluunu kontrol ediyor musunuz?' sorusuna y羹zde 55,1 evet yan覺t覺 verildi. Y羹zde 44,9'u ise hay覺r diyerek kontrol etmediklerini belirtti. 襤ki oran覺n birbirine yak覺nl覺覺 dikkati 癟ekti.
  • Ayr覺ca kat覺l覺mc覺lar T羹rkiye'ye getirilen 42 kiiyle ilgili y繹neltilen soru hakk覺nda da yap覺lan bu davran覺tan dolay覺 'gurur duyduklar覺n覺' belirtti. Bu konuyla ilgili kat覺l覺mc覺lar覺n y羹zde 64,8'i 'gurur verici' derken y羹zde 35,2'si de 'getirilmemeliydi' dedi.

Koronavir羹s alg覺 arat覺rmas覺.

Panik vir羹sten h覺zl覺 yay覺l覺yor

Vir羹s羹n ortaya 癟覺kt覺覺 g羹nden itibaren d羹nya genelinde baz覺 羹lkelerde OHAL ilan edilerek 癟eitli 繹nlemler al覺nmaya baland覺. Bu da vir羹sten kaynakl覺 olarak paniin artmas覺na neden oldu.

  • Bu durumda 'Koronavir羹s ile ilgili panik mi yoksa salg覺n m覺 daha h覺zl覺 yay覺l覺yor?' sorusunu g羹ndeme getirdi. Kat覺l覺mc覺lar覺n y羹zde 74'羹 bu soruya panik yan覺t覺n覺 verirken y羹zde 26'l覺k k覺sm覺 da salg覺n cevab覺n覺 verdi.

Bu bir ekonomik sald覺r覺

  • Kat覺l覺mc覺lara sorulan 'Koronavir羹s nedeniyle Apple, Starbucks, IKEA gibi markalar覺n in'den 癟ekilmesi hakk覺nda ne d羹羹n羹yorsunuz?' sorusuna ise y羹zde 57,6's覺 ekonomik sald覺r覺 derken y羹zde 42,4'羹 bununla alakas覺 olmad覺覺n覺 belirtti.
  • Yine bu soruya ek olarak kat覺l覺mc覺lara sorulan 'T羹m bu olanlar覺n ard覺ndan vir羹sten korunmak i癟in herhangi bir tedavi y繹netimine bavurdunuz mu?' sorusu da y羹zde 4,6 evet olarak cevaplan覺rken y羹zde 95,4 hay覺r olarak cevapland覺.

Bu soruda her ne kadar panik hakim olsa da herhangi bir tedavi y繹ntemine bavurulmad覺覺n覺 ortaya koydu.

Bug羹n羹n gazete manetleri i癟in t覺klay覺n >